Skip to Main Content
  • Tematy prac dyplomowych

Breadcrumb

Semestr

INŻ
20L
(opieka od następnego semestru)
3

Proponowane tematy

Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
OpiekunTematDodatkowe informacje
KALETA Mariusz, dr inż.Alokacja zasobów w sytuacji stanu epidemicznego 
KALETA Mariusz, dr inż.Analiza kosztów transakcji energii elektrycznej w systemie blockchain 
KALETA Mariusz, dr inż.Analiza systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem bibliotek pythona 
KALETA Mariusz, dr inż.Aplikacja wspierająca dobór źródeł wytwórczych w klastrze energetycznym 
KALETA Mariusz, dr inż.Automatyzacja wybranego procesu w systemach klasy workflow 
KALETA Mariusz, dr inż.Implementacja metody odkrywania procesów na testowym zbiorze danych 
KALETA Mariusz, dr inż.Opracowanie środowiska do projektowania systemów rynkowych 
PAŁKA Piotr, dr inż.Implementacja systemu wieloagentowego modelującego społeczeństwo z wykorzystaniem holonów 
PAŁKA Piotr, dr inż.Rozwiązywanie problemów geopartycypacyjnych z zastosowaniem systemów wieloagentowych 
PAŁKA Piotr, dr inż.Zastosowanie agentowych modeli symulacyjnych do modelowania pandemii COVID-19 (skutków, rozprzestrzeniania się) 
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Algorytmy efektywnego rozdziału zasobów częściowo podzielnych 
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.System wspomagania planowania dystrybucji towarów 
ŻÓŁTOWSKA Izabela, dr inż.Implementacja systemu do koordynacji zamówień w łańcuchu dostaw w oparciu o model aukcyjny 
ŻÓŁTOWSKA Izabela, dr inż.Opracowanie aplikacji do modelowania algorytmu podziału i oszacowań na potrzeby dydaktyczne 
ŻÓŁTOWSKA Izabela, dr inż.Projekt i implementacja algorytmów agregacji i dezagregacji planów ładowania autobusów elektrycznych 
Zespół Inżynierii Oprogramowania
OpiekunTematDodatkowe informacje
KIJAS Szymon, drUniwersalne narzędzie do dokumentowania i wizualizacji decyzji architektonicznych podejmowanych w toku ewolucji systemów usługowych 
SZLENK Marcin, dr inż.Tworzenie aplikacji wieloplatformowych w oparciu o framework Electronhttp://www.electronjs.org
SZLENK Marcin, dr inż.Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika przy użyciu wzorca trybu natychmiastowego (immediate mode GUI) 
SZLENK Marcin, dr inż.Tworzenie wieloplatformowych aplikacji dźwiękowych w oparciu o framework JUCEhttp://www.juce.com
SZLENK Marcin, dr inż.Wizualizacja procesu wykonania programu funkcyjnego 
ZALEWSKI Andrzej Zbigniew, dr hab. inż.Automatyzacja procesu rekurencyjnego wyszukiwania literatury metodą "kuli śnieżej" (snowballing) 
ZALEWSKI Andrzej Zbigniew, dr hab. inż.Wyszukiwanie plagiatów/klonów kodu w publicznie dostępnych źródłach 
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
OpiekunTematDodatkowe informacje
GRANAT Janusz, dr inż.Algorytmy wykrywania zakłóceń w pozycjonowaniu GPS 
GRANAT Janusz, dr inż.Metody rozwiązywania zadań analizy wielokryterialnej wspomagane analizą danych. 
GRANAT Janusz, dr inż.Narzędzie do oceny jakości pozycjonowania GPS dla różnych typów urządzeń 
GRANAT Janusz, dr inż.Rozwój nowych metod analizy wielokryterialnej na potrzeby systemów decyzyjnych 
KRZEMIENOWSKI Adam Artur, dr inż.Dynamiczne wykresy Sankeya w wizualizacji danych ekonomicznych 
KRZEMIENOWSKI Adam Artur, dr inż.Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji pasywnego portfela inwestycyjnego 
OGRYCZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Wyznaczanie zbioru rozwiązań niezdominowanych dla wspomagania decyzji inwestycyjnych 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Aplikacja wspomagająca dostosowanie sprawozdania firmy do wymogów KNF 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Planowanie przydziału zadań uwzględniające kompromis czasu i zasobów za pomocą programowania nieliniowego 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Wykrywanie zmian parametrów i wariancji błędu w modelach liniowych dla danych strumieniowych 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do usuwania zaburzeń w obrazach 
ŚLIWIŃSKI Tomasz Roman, dr inż.Problem rozmieszczenia towarów w kontenerze z uwzględnieniem rozkładu masy 
ŚLIWIŃSKI Tomasz Roman, dr inż.Symulator rynku w systemie Oracle 
Zespół Percepcji Maszyn
OpiekunTematDodatkowe informacje
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Akwizycja trajektorii ruchu obiektów w sekwencji wideo 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Fuzja i klasyfikacja wielo-modalnych danych (audio-wideo) 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Opracowanie klasyfikatora fonemów języka polskiego z wykorzystaniem techniki auto-enkodera 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Opracowanie kodera fonemów języka polskiego z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Weryfikacja obiektu 3D na podstawie grupy obrazów zawierających widoki obiektu 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Wykrywanie i rejestrowanie fraz zdaniowych w nagraniach audio 
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Fotorealistyczna wizualizacja danych na potrzeby symulacji robotów

Przygotowanie aplikacji pozwalającej na renderowanie grafiki o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie powinno współpracować z istniejącym symulatorem robotów wykorzystywanym w Zespole (Gazebo).

 
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.System wizyjnej inwentaryzacji towarów

Opracowanie algorytmów rozpoznawania wybranych towarów w zadaniu automatycznej inwentaryzacji stanów magazynowych. Zastosowanie współczesnych technik uczenia maszynowego do detekcji i klasyfikacji obiektów

 
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Wykorzystanie oprogramowania do modelowania 3D w procesie uczenia głębokich sieci neuronowych

Proces uczenia głębokich sieci neuronowych wykorzystywanych do rozpoznawania i detekcji obiektów w obrazach wymaga dostarczenia ogromnych ilości oetykietowanych danych. Praca ma na celu zbadanie możliwości zastosowania obrazów wyrenderowanych przez oprogramowanie 3D (np. Blender) w celu zastąpienia części bądź całości zbiorów uczących.

 
WILKOWSKI Artur, dr inż.Interfejs biblioteki Point Cloud Library w MATLABie

Biblioteka Point Cloud Library jest biblioteką C++ oferującą bogaty zestaw funkcji do przetwarzania chmur punktów. Dla popularnego w środowisku akademickim środowiska MATLAB brakuje jednak uznanych i publicznie dostępnych rozwiązań umożliwiających bezpośrednie wykorzystywanie algorytmów zaimplementowanych w bibliotece Point Cloud Library z poziomu MATLABa. Tego typu interfejsy istnieją np. dla biblioteki OpenCV (patrz np. mexopencv, czy wersje OpenCV 3.x). Celem pracy jest opracowanie koncepcji i szkieletu interfejsu wymiany danych między funkcjami PCL i MATLABem oraz zademonstrowanie jego działania na kilku podstawowych algorytmach np. algorytmach obliczających wektory normalne do powierzchni, algorytmu ICP, algorytmów obliczania punktów charakterystycznych i deskryptorów 3D.

 
WILKOWSKI Artur, dr inż.Wizyjny system wyszukiwania książek w zasobach biblioteki

Monitorowanie stanu półek z książkami jest istotnym zadaniem w zarządzaniu dowolnymi zasobami bibliotecznymi i księgarnianymi. Zadanie to może być wspierane przez metody widzenia komputerowego oraz uczenia maszynowego. Celem pracy jest dobór wydajnych metod detekcji oraz rozpoznawania książek stojących na regałach (oparty np. o sieci splotowe).

 
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
OpiekunTematDodatkowe informacje
FIGAT Maksym, mgr inż.Opracowanie systemu robotycznego przygotowującego hot dogi

Zadanie polega na opracowaniu systemu robotycznego (bazując na symulatorze Velmy) przygotowującego hot dogi. Praca wymaga:
1) Opracowania środowiska testowego w symulacji,
2) Zastosowania uczenia maszynowego do rozpoznawania obiektów,
3) Opracowania ontologii,
4) Oprogramowania robota (w symulacji) bazując na metodyce specyfikowania systemów robotycznych (RSSM),
5) Zaplanowania czynności.

 
FIGAT Maksym, mgr inż.Robot budowniczy

Zadanie polega na opracowaniu w symulacji robota budowniczego, tzn. robot składa obiekt z komponentów, np. z "cegieł". Robot wykorzystany w eksperymencie jest robotem mobilnym z manipulatorem umożliwiającym przenoszenie elementów. Praca podzielona jest na następujące części:
A) Opracowanie mobilnego robota z manipulatorem,
B) Opracowanie środowiska symulacyjnego,
C) Opracowanie ontologii,
D) Oprogramowanie robota (w symulacji) bazując na metodyce specyfikowania systemów robotycznych (RSSM). Wykonanie eksperymentu w symulacji - robot składający budynek.

 
FIGAT Maksym, mgr inż.Robot dostawczy poruszający się po mieście

Zadanie polega na zbudowaniu robota oraz makiety małego miasta po którym będzie poruszał się robot dostawczy. Sterowanie robotem opiera się na danych pochodzących z kamery. Praca podzielona jest na następujące części:
A) Budowa robota działającego na zasadzie odwróconego wahadła (potrzebne części oraz projekt robota są gotowe),
B) Opracowanie modelu robota w symulacji,
C) Zbudowanie prototypu miasta w symulacji oraz w rzeczywistości: ulice, budynki, znaki, piesi,
D) Oprogramowanie robota bazując na metodyce specyfikowania systemów robotycznych (RSSM), wykorzystanie uczenia maszynowego do rozpoznawania obiektów,
E) Wykonanie eksperymentu w symulacji oraz na rzeczywistym robocie - robot dostawczy poruszający się po mieście

 
FIGAT Maksym, mgr inż.Rój robotów realizujący zadania dostawcze bazujący na podejściu agentowym

Zadanie polega na zbudowaniu dwóch robotów współpracujących ze sobą na zasadzie roju. Roboty mają za zadanie przetransportować obiekt. Mają do dyspozycji dane pochodzące z kamery. Praca podzielona jest na następujące części:
A) Budowa dwóch robotów działających na zasadzie odwróconego wahadła (projekt oraz większość części jest gotowa),
B) Opracowanie modelu robota w symulacji,
C) Opracowanie symulacyjnego środowiska testowego oraz rzeczywistego środowiska,
D) Opracowanie sterownika opartego na metodyce specyfikowania systemów robotycznych - RSSM (bazując na podejściu agenta upostaciowionego), wykorzystanie uczenia maszynowego do rozpoznawania obiektów,
E) Przeprowadzenie eksperymentów w symulacji oraz w rzeczywistym środowisku:
1) pchanie obiektu - współpraca dwóch robotów,
2) przewożenie obiektu - współpraca dwóch robotów.

 
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Generacja "złośliwych" przykładów uczących z wykorzystaniem metod antagonistycznego uczenia maszynowego 
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Reprezentacja wiedzy na potrzeby zadań manipulacyjnych robotów usługowych 
Zespół Technik Sterowania
OpiekunTematDodatkowe informacje
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWHistoria wojen a prawo potęgowe 
GUSTOWSKI Jerzy, mgr inż.Program do analizy zawartości filmoteki 
GUSTOWSKI Jerzy, mgr inż.Program wspomagający decyzje ogrodnika 
GUSTOWSKI Jerzy, mgr inż.Wyszukiwanie wierszy - pomoc dla aktorów i recytatorów 
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWEfektywna obliczeniowo implementacja algorytmów roju – zastosowanie do uczenia sieci neuronowychhttp://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWImplementacja sieci neuronowych w środowisku sieci komputerowejhttp://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWInternetowy symulator algorytmów regulacji predykcyjnejhttp://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Aplikacja na sterownik przemysłowy PLC i panel HMI na potrzeby komunikacji z czujnikiem drgań FAG Smart Check. Opracowanie metod diagnostyki uszkodzeń elementów maszynowych 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Bezpieczny system sterowania procesów równoległych oparty o algorytm efektywnych automatów stanów. Implementacja w PLC oraz opracowanie modelu wzorcowego z wykorzystaniem strukturalnego tekstu 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Opracowanie bezprzewodowego systemu diagnostyki (telemetria) parametrów pracy modelu RC z silnikiem spalinowym. Opracowanie algorytmu docierania silnika spalinowego 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Opracowanie modułów ewaluacyjnych dla sterowania platformą latającą: transmisja radiowa, kontrola lotu, stabilizacja lotu oraz elementy wykonawcze dla wysokiej częstotliwości próbkowania 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Opracowanie systemu cyfrowego do numerycznego sterowania silników krokowych na bazie technologii CNC. Interpreter komend typu GCODE 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototyp inteligentnej wirówki laboratoryjnej z funkcjami precyzyjnej stabilizacji temperatury 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototyp systemu dezynfekcji opartej o jonizację. Optymalizacja warunków pracy 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototyp systemu dezynfekcji opartej o ultradźwięki. Optymalizacja warunków pracy 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototypowy czujnik ultradźwiękowy z algorytmem aktywnej detekcji mikro-wycieków instalacji ciśnieniowej z wykorzystaniem mikrofonu MEMS i algorytmu FFT 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototypowy klucz dynamometryczny. Opracowanie algorytmów sterowania serwonapędu w trybie momentowym dla celów precyzyjnego pomiaru i dokręcania połączeń śrubowych 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Prototypowy system dokowania dwóch platform latających w fazie lotu i wspólne lądowanie w wyznaczonym miejscu 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Synchroniczny system sterowania ruchem dla serwonapędów wykorzystujący układ programowalny FPGA 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Szerokopasmowa głowica detekcyjna bazująca na mikrofonach w technologii MEMS, PDM oraz FFT 
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, mgr inż.Wielokanałowy bezprzewodowy czujnik precyzyjnego pomiaru temperatury zwierząt hodowlanych z akwizycją i wizualizacją danych 
Zespół Złożonych Systemów
OpiekunTematDodatkowe informacje
ARABAS Piotr Przemysław, dr inż.Emulator sieci ruterów

Praca ma na celu przygotowanie emulatora sieci ruterów pozwalającego na demonstrowanie działania wybranych protokołów rutingu (np. BGP i OSPF) i sprawdzanie efektów niewielkich zmian konfiguracji. Rutery należy zaimplementować jako maszyny wirtualne wykorzystujące ogólnodostępne oprogramowanie (np. Zebra/Bird). Należy uwzględnić możliwość szybkiego budowania sieci z przygotowanych elementów oraz przywracania ich wyjściowego stanu.

 
KAMOLA Mariusz, dr inż.Stanowisko testowe DNSSec z eksperymentalnymi typami rekordów

Należy zaadaptować serwer bind tak, aby umożliwiał przechowywanie dodatkowych danych związanych z domeną, postulowanych przez IETF dla obsługi internetu rzeczy przez DNS. Należy sprząc co najmniej dwa tak zaadaptowane serwery i wykonać API do zautomatyzowanego zarządzania zawartością baz.

 
KAMOLA Mariusz, dr inż.Wykrywanie gestów w strumieniu video za pomocą Raspberry PI

Praca polega na doborze i ew. konfiguracji gotowych narzędzi tak, aby uzyskać satysfakcjonującą jakość i szybkość działania klasyfikatora.

 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Algorytm rzutowania wierzchołków rozwiązywania dwuwarstwowego, mieszanego zadania optymalizacji sieciowej 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Algorytmy przybliżone rozwiązania zadania łącznej optymalizacji routingu i przepływności w sieciach 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Badania porównawcze efektywności mechanizmów REST oraz gRPC (RPC opracowane w firmie Google) do rozproszonej i równoległej realizacji obliczeń wysokiej wydajności (HPC) 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Badanie porównawcze środowisk i języków modelowania zorientowanych na zadania sterowania optymalnego 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Metody cięć kwadratowych w dużych zadaniach nieliniowej optymalizacji mieszanej 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Porównanie różnych implementacji równoległej, rozproszonej, asynchronicznej wersji algorytmu Jacobiego w środowisku MPI 
KARPOWICZ Michał Piotr, dr inż.Mechanizm filtracji ruchu w systemach IDS/IPS 
KARPOWICZ Michał Piotr, dr inż.Mechanizm wirtualizacji w systemie Linux 
KARPOWICZ Michał Piotr, dr inż.Mechanizm zarządzania klastrami maszyn wirtualnych 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Algorytmy programowania współbieżnego w języku Go 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Automatyzacja zarządzania chmurowym środowiskiem wirtualnym z wykorzystaniem Terraform 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem danych z portali zewnętrznych – protokół OAuth 2.0 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Nowoczesne laboratorium systemów operacyjnych 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Podpis zaawansowany w chmurze obliczeniowej 
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Analiza sieci społecznych z wykorzystaniem technologii przetwarzania Big Data 
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Wykrywanie złośliwego oprogramowania na platformie Android za pomocą sieci GAN