Skip to Main Content
  • Tematy prac dyplomowych

Breadcrumb

Semestr

MGR
20L
3

Proponowane tematy

Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
OpiekunTematDodatkowe informacje
PAŁKA Piotr, dr inż.Agentowe modele symulacyjne w SmartCity 
PAŁKA Piotr, dr inż.Implementacja wieloagentowego systemu geolokalizacji miejsc postojowych w przestrzeni miejskiej 
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Algorytmy wyznaczania ścieżek połączeń w sieciach optycznych 
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Metody efektywnego rozdziału zasobów częściowo podzielnych 
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Metody kolorowania ścieżek w grafach 
ŻÓŁTOWSKA Izabela, dr inż.Modele ekonomicznego szeregowania złożonych zadań w chmurach obliczeniowych 
ŻÓŁTOWSKA Izabela, dr inż.Wybrane metody i modele szeregowania zadań w architekturze edge computing 
Zespół Inżynierii Oprogramowania
OpiekunTematDodatkowe informacje
SZLENK Marcin, dr inż.Analiza oprogramowania przy użyciu platformy Moose (moosetechnology.org) 
ZALEWSKI Andrzej Zbigniew, dr hab. inż.Jak funkcjonują zespoły deweloperskie w wytwarzaniu oprogramowania metodykami zwinnymi (agile) - systematyczny przegląd literatury? 
ZALEWSKI Andrzej Zbigniew, dr hab. inż.Jak funkcjonują zespoły deweloperskie w wytwarzaniu oprogramowania metodykami zwinnymi (agile) - wywiady z zespołami? 
ZALEWSKI Andrzej Zbigniew, dr hab. inż.Wspomaganie projektowania architektury oprogramowania (decyzji architektonicznych) z wykorzystaniem technik bigdata i analizy sieci społecznych? 
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
OpiekunTematDodatkowe informacje
GRANAT Janusz, dr inż.Analiza danych pochodzących z aplikacji lokalizacyjnych GNSS 
GRANAT Janusz, dr inż.Analiza danych w wielokryterialnych systemach wspomagania decyzji 
GRANAT Janusz, dr inż.Korelacja zdarzeń wykrywanych na podstawie danych GNSS i kamer. 
KRZEMIENOWSKI Adam Artur, dr inż.Przybliżony algorytm optymalizacji średniej warunkowej jako miary ryzyka 
KRZEMIENOWSKI Adam Artur, dr inż.Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji pasywnego portfela inwestycyjnego 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Detekcja włamań do sieci za pomocą optymalizacji wielokryterialnej 
STACHURSKI Andrzej, dr hab. inż.Wpływ doboru cech na wyniki działania algorytmów wykrywania stron phishingowych 
ŚLIWIŃSKI Tomasz Roman, dr inż.Wyznaczanie tras pojazdów wraz z optymalizacją ich załadunku 
Zespół Percepcji Maszyn
OpiekunTematDodatkowe informacje
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Efektywne modelowanie i rozpoznawanie obiektów w sekwencji wideo

Zasadniczy problem efektywnego przeszukiwania sekwencji wideo polega na opracowaniu technik preselekcji „dobrych” ramek wideo, zrównolegleniu operacji przeszukiwania obrazu i na integracji wyników detekcji obiektu w kolejnych kilku ramkach.

 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Modelowanie i rozpoznawanie złożonych obiektów w obrazach z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Celem jest najpierw porównanie sieci CNN/RCNN i klasyfikatora LatentSVM nauczonych do detekcji sylwetek osób lub innych obiektów o „deformowalnym” kształcie. Następnie należy zastosować model przekształcenia przestrzeni reprezentacji obrazu za pomocą sieci RCNN do szybkiego trenowania własnych warstw klasyfikacji unikalnych obiektów użytkownika.

 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Rozpoznawanie fraz mówionych i integracja z identyfikacją mówcy

Celem jest poprawa skuteczności systemu rozpoznawania mowy, dzięki stosowaniu indywidualnych modeli dla zarejestrowanych mówców. Uprzednia identyfikacja mówcy pozwoli na wybór odpowiedniego modelu fraz i jego zastosowanie do rozpoznawania mowy danego mówcy. Zakłada się korzystanie z bibliotek  do analizy sygnału mowy.

 
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Zaawansowane metody identyfikacji mówcy

Nowoczesne metody identyfikacji mówcy polegają na intensywnym zastosowaniu technik uczenia maszynowego do modelowania mówców i zakłóceń różnych rodzajów. Obok głębokich sieci neuronowych, stosuje się analizę czynnikową dla zbioru próbek uczących i techniki probabilistyczne (np. PLDA). Zakłada się korzystanie z bibliotek do analizy sygnału mowy.

 
WILKOWSKI Artur, dr inż.Rozpoznawanie aktywności osób w sekwencjach wideo

Celem pracy jest opracowanie systemu umożliwiającego rozpoznanie aktywności pojedynczych osób o raz interakcji między osobami w sekwencjach obrazów RGB oraz RGBD. Tego rodzaju rozwiązanie może mieć zastosowanie w automatycznym monitoringu lub projektowaniu robotów społecznych, robotów usługowych i patrolujących.
W ramach pracy należy określić metody wstępnego przetwarzania danych (np. detekcję sylwetek w obrazach, ekstrakcje modelu szkieletowego), określić zestaw cech opisujący zachowanie niewielkich grup osób (składających się np. 2-3 osób) oraz wybrać sposób modelowania i rozpoznawania zachowań i interakcji osób w czasie (np. przy użyciu Ukrytych Modeli Markowa lub Sieci Bayesa, czy sieci LSTM). Zaproponowane rozwiązanie powinno mieć charakter uniweralny, lecz powinno zostać zweryfikowane na kilku wybranych przykładach schematów zachowania osób (np. rozmowa, bójka, przywitanie, itd....).
 

 
WILKOWSKI Artur, dr inż.System określania wieku osoby w materiale wideo

Celem pracy jest opracowanie systemu przybliżonego określania wieku osoby na podstawie danych pochodzących z sekwencji obrazów RGB lub RGBD. W ramach pracy należy określić możliwie najlepszy i zróżnicowany zestaw cech umożliwiających określenie wieku, wykorzystujący np. obraz twarzy, obraz lub model 3D sylwetki czy wzorce ruchu osoby. Należy też zaproponować i zweryfikować eksperymentalnie model regresji określający wiek osoby na podstawie pojedynczych klatek obrazu oraz ich sekwencji. 

 
WILKOWSKI Artur, dr inż.Wizyjny system inwentaryzacji biblioteki

Monitorowanie stanu półek z książkami jest istotnym zadaniem w zarządzaniu dowolnymi zasobami bibliotecznymi i księgarnianymi. Zadanie to może być wspierane przez metody widzenia komputerowego oraz uczenia maszynowego. Wizyjny system inwentaryzacji może być zaipmplementowany za pomocą kamer stacjonarnych lub przy użyciu mobilnego robota wyposażonego w głowicę wizyjną.
Celem pracy jest dobór wydajnych metod detekcji oraz rozpoznawania książek stojących na regałach (oparty np. o sieci splotowe). Dodatkowo powinny zostać rozwiązane problemy wydajnego uczenia systemu w oparciu o niewielki zbiór uczący (np. pojedyncze zdjęcie książki) oraz wydajnego douczania systemu w przypadku pojawienia się nowych egzemplarzy książek. 

 
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
OpiekunTematDodatkowe informacje
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Wykrywanie i diagnostyka anomalii w wielowymiarowych przebiegach czasowych danych pomiarowych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego bez nadzoru 
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Zastosowanie technik antagonistycznego uczenia maszynowego w systemach cyberfizycznych 
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Automatyczna walidacja specyfikacji systemu robotycznego z użyciem definicji gramatyki 
Zespół Technik Sterowania
OpiekunTematDodatkowe informacje
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWKokpit sterowniczo-kontrolny dla pojazdu autonomicznego 
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWDobór struktury i uczenie sieci neuronowych w oparciu o duże zbiory danych 
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWOpracowanie systemu informatycznego do szybkiego prototypowania wybranych algorytmów regulacji dla nowoczesnych mikrokontrolerów 
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.System optymalizacji spłaty kredytów walutowych 
Zespół Złożonych Systemów
OpiekunTematDodatkowe informacje
ARABAS Piotr Przemysław, dr inż.Analizator dynamiki dyskusji na forum internetowym

Celem pracy jest próba stworzenia analizatora pozwalającego na klasyfikację wątków forum internetowego ze względu na charakterystykę sieci tworzonej przez biorących udział w dyskusji. Przewiduje się wykonanie aplikacji badawczej a po ocenie uzyskanych wyników próbę wykorzystania wybranych algorytmów do selekcji wątków znalezionych na wybranym forum w celu oceny ich wartości informacyjnej.

 
ARABAS Piotr Przemysław, dr inż.Hierarchiczny algorytm alokacji zadań dla chmury obliczeniowej

Problem polega na alokacji zadań w chmurze złożonej z pewnej liczby klastrów obliczeniowych i centrów danych połączonych siecią. Przydział zadań ma na celu minimalizację zużycia energii przy spełnieniu ograniczeń na jakość obsługi co powoduje, ze istotną cześcią algorytmu jest wybór odpowiednich tras przesyłu danych. W ramach pracy przewidziana jest implementacja wybranych algorytmów w symulatorze CloudSim.

 
KAMOLA Mariusz, dr inż.Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie sieci złożonych

Celem pracy jest zbadanie przydatności głębokich sieci neuronowych w określaniu typowych własności sieci złożonych - tj. bezskalowych, małych światów i z silnym gronowaniem na peryferiach. Należy sprawdzić skuteczność wybranych algorytmów przygotowania danych o analizowanej sieci, w połączeniu wybranymi z architekturami sieci neuronowych, w zadaniach klasyfikacji i regresji dla poszczególnych węzłów i dla całej sieci złożonej.

 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Algorytmy rozwiązywania zadań sieciowych związanych z cyberbezpieczeństwem 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Implementacja i porównanie efektywności dwóch wersji metody Dantziga-Wolfe'a w dużych zadaniach programowania liniowego 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Metody cięć kwadratowych w dużych zadaniach nieliniowej optymalizacji mieszanej 
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Metody optymalizacji rozproszonej w uczeniu maszynowym typu Big Data 
KOZAKIEWICZ Adam Andrzej, dr inż.Eksploatacja i eliminacja podatności - narzędzia edukacyjne

Analiza aktualnie występujących podatności i sposobów ich eksploatacji. Przygotowanie oprogramowania laboratoryjnego do ćwiczenia podstaw reagowania na wykryte ataki.

 
KOZAKIEWICZ Adam Andrzej, dr inż.Modelowanie wzmacnianych ataków odmowy usługi

Praca o charakterze matematyczno-symulacyjnym.

 
KRUK Tomasz Jordan, dr inż.Bezpieczne wykonanie kodu w platformie wspomagającej rekrutację programistów 
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Energooszczędna alokacja zadań w chmurze obliczeniowej 
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Język programowania Julia w przetwarzaniu równoległym 
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Symulator urządzenia mobilnego uwzględniający różne profile użytkownika