Skip to Main Content
  • Tematy prac dyplomowych

Breadcrumb

Semestr

INŻ
22L
(opieka od następnego semestru)
2
Wersja robocza – to nie jest oficjalna lista przeznaczona dla studentów!

Proponowane tematy

Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
OpiekunTematZatwierdzony?Dodatkowe informacje
PAŁKA Piotr, dr inż.Projekt i implementacja systemu Smart Home z wykorzystaniem IoT i systemu wieloagentowegoTak
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Algorytmy pakowania warstw elementów o jednakowych wymiarach na paletachTak
PIEŃKOSZ Krzysztof, dr hab. inż.Wyznaczanie najkrótszych tras dla robota mobilnego w środowisku z przeszkodamiTak
Zespół Percepcji Maszyn
OpiekunTematZatwierdzony?Dodatkowe informacje
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Akwizycja trajektorii ruchu obiektów w sekwencji wideoTak
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Fuzja i klasyfikacja wielo-modalnych danych (audio-wideo)Tak
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Opracowanie klasyfikatora fonemów języka polskiego z wykorzystaniem techniki auto-enkoderaTak
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Opracowanie kodera fonemów języka polskiego z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowychTak
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Weryfikacja obiektu 3D na podstawie grupy obrazów zawierających widoki obiektuTak
KASPRZAK Włodzimierz, prof. dr hab.Wykrywanie i rejestrowanie fraz zdaniowych w nagraniach audioTak
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Analiza aktywności człowieka z wykorzystaniem kamer sferycznych

Współczesne konsumenckie kamery sferyczne pozwalają na akwizycję pełnego widoku wokół kamery na pojedynczym zdjęciu. Analiza takich zdjęć ma swoje specyficzne trudności związane z projekcją obrazu sferycznego. Zadaniem jest zbadanie możliwości wykorzystania kamer sferycznych w zadaniu analizy aktywności i detekcji sylwetek ludzkich w tego typu obrazie.

Tak
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Lokalizacja robota mobilnego z wykorzystaniem kamer (2D i 3D)

Wykorzystanie danych z kamer RGB oraz RGB-D w celu określenia lokalizacji robota w przestrzeni (pozycji na mapie) a także wykrywanie przeszkód z użyciem tego typu sensorów. Dodatkowo do rozwiązania problem budowy trójwymiarowej mapy otoczenia.

Tak
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Rozpoznawanie i śledzenie obiektów w strumieniu wideo

Przygotowanie metod rozpoznawania, śledzenia oraz określania stanu zadanych obiektów w celu ich uchwycenia przez manipulator robota. Algorytm musi działać w reżimie czasu rzeczywistego, a więc z deterministycznym czasem przetwarzania każdej ramki oraz niedużymi opóźnieniami.

Tak
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.System sferycznej stereowizji

Klasyczny system stereowizyjny służy do wyznaczenia mapy głębi na podstawie pary obrazów ze skalibrowanych kamer. W ramach pracy należy zbadać możliwość wykorzystania pary kamer sferycznych do wyznaczania obrazu głębi w ich pełnym otoczeniu. Do rozwiązania problemy odpowiedniego ułożenia kamer, ich kalibracji oraz opracowania/modyfikacji algorytmów stereowizyjnych do pracy z obrazami sferycznymi.

Tak
STEFAŃCZYK Maciej Emil, mgr inż.Wykrywanie zagrożeń w otoczeniu robota usługowego

Opracowanie systemu wykrywającego sytuacje niebezpieczne dla człowieka w otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i/lub o ograniczonych zdolnościach poznawczych. Przykładowy scenariusz działania zakłada wykrycie niedomkniętych drzwi do mieszkania, pozostawienie włączonej kuchenki bądź wykrycie przedmiotów, o które człowiek może się potknąć. Praca wykonywana z użyciem robota mobilnego Tiago.

Tak
WILKOWSKI Artur, dr inż.Rozpoznawanie aktywności osób na podstawie danych szkieletowych uzyskanych z sekwencji obrazów

W ramach pracy zostaną zidentyfikowane metody ekstrakcji cech szkieletowych 2D lub 3D obrazu, następnie zostaną one użyte do
modelowania oraz rozpoznania aktywności człowieka w czasie. Przedstawione metody mają zastosowanie w systemach
informatycznych monitorujących zachowania ludzi, jak również w sterowaniu robotami usługowymi.

Tak
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
OpiekunTematZatwierdzony?Dodatkowe informacje
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Adaptacyjne szeregowanie zadań wybranego robota

Symulacja i opcjonalnie sprzęt.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Eksploracja symulowanego środowiska planety Mars za pomocą symulowanego łazika (np. Curiosity)Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Metoda pomiaru efektywności algorytmu szeregowania wybranego robota

Symulacja i opcjonalnie sprzęt.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Przydzielanie zadań w systemie wielorobotowym

Symulacja i opcjonalnie sprzęt.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Symulacja szpitalnego systemu robotycznego zintegrowanego z automatyką budynkową

Obsługa m.in. windy, światła, drzwi.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.System konwersacji dla robota usługowego

Praca ze sprzętem i oprogramowaniem, Google Dialogflow.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.System robota kompletującego zamówienie z regałów sklepowychTak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.System robota TIAGo z kamerą termowizyjną

Prace ze sprzętem i oprogramowaniem.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Sztuczna inteligencja w robotyce

Planowanie działań wybranego robota uwzględniające procesy i zdarzenia występujące w środowisku (wykorzystując Planning Domain Definition Language + (PDDL+)). Symulacja i opcjonalnie sprzęt.

Tak
DUDEK Wojciech Adam, dr inż.Uczenie robota usługowego zarządzania zadaniami

Symulacja i opcjonalnie sprzęt.

Tak
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Badanie podatności systemu sterowania robotów usługowych na cyberatakiTak
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Generacja ,,złośliwych’’ przykładów uczących z wykorzystaniem metod antagonistycznego uczenia maszynowegoTak
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Metody uczenia maszynowego w zadaniu manipulacji dwuręcznej robotaTak
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.Opracowanie metod reakcji robota usługowego na cyberatakiTak
SZYNKIEWICZ Wojciech, dr hab. inż.System autonomicznej nawigacji manipulatora dwuręcznego z wielokierunkową bazą mobilną w środowisku ROS2Tak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Fuzja danych sensorycznych w sterowaniu robotami społecznymiTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Fuzja danych sensorycznych w sterowaniu usługowymi robotami manipulacyjnymiTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Nawigacja robotem społecznym o napędzie kołowymTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Synteza sterowników robotów społecznychTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Synteza sterowników robotów usługowychTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.System sterowania rojem robotów o zmiennym sposobie lokomocjiTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Środowisko symulacji dwurękich robotów usługowychTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Środowisko symulacji robotów społecznychTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Współpraca robota społecznego i komponentów inteligentnego domuTak
WINIARSKI Tomasz, dr inż.Wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu zadań robotówTak
Zespół Technik Sterowania
OpiekunTematZatwierdzony?Dodatkowe informacje
CHABER Patryk Józef, dr inż.Czytnik PDF ze stabilizacją obrazu - stabilizacja wyświetlanego obraz u w oparciu o podstawowe czujniki urządzeń mobilnychTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Model symulacyjny i interfejs komunikacyjny stanowiska grzejąco-chłodzącegoTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Opracowanie struktury regulacji do zadania bezpiecznego lądowania rakietą kosmicznąTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - algorytm podążania za obiektemTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - opracowanie dokładnego modelu platformy mobilnej do wykorzystania w symulacjiTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - projekt i realizacja platformy jezdnejTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - projekt i wykonanie czujnika pozycji/prędkości kół platformy jezdnejTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - projekt i wykonanie obrotowej głowicy z zamontowanym lidarem i kamerą RGBdTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Platforma mobilna - śledzenie obiektu z wykorzystaniem kamery zamontowanej na wieżyczce PAN+TILTTak
CHABER Patryk Józef, dr inż.Stanowisko do badań transferu ciepłaTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWDetekcja i usuwanie trendów z danychTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWIdentyfikacja właściwości ułamkowych w danych przemysłowychTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWOrtogonalna dekompozycja zakłóceńTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWSymulacja procesu Rosenblatta jako zakłócenia procesowegoTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWWeryfikacja właściwości przemysłowych sygnałów pochodzących z układów sterowaniaTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWWykorzystanie entropii do strojenia układów sterowaniaTak
DOMAŃSKI Paweł, dr hab., prof. PWWykorzystanie odległości Kantorowicza do szacowania opóźnieniaTak
GUSTOWSKI Jerzy, mgr inż.Magazyn danych dla smartfona (stary smartfon lub własna konstrukcja elektroniczna)Tak
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWPorównanie klasycznych i zaawansowanych algorytmów regulacji dla wielowymiarowego procesuTakhttp://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka
ŁAWRYŃCZUK Maciej, dr hab., prof. PWSerwomechanizm laboratoryjny: modelowanie, identyfikacja, regulacja oraz wizualizacjaTakhttp://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka
MARUSAK Piotr, dr hab. inż.Symulacyjne badania porównawcze algorytmów regulacji nieliniowego obiektu, pracujących w warunkach ograniczeńTak
NEBELUK Robert Ryszard, mgr inż.Efektywna regulacja pojazdu czterokołowego z wykorzystaniem sterownika PLCTak
NEBELUK Robert Ryszard, mgr inż.Porównanie modeli Wienera i Hammersteina w regulacji pojazdu czterokołowegoTak
NEBELUK Robert Ryszard, mgr inż.Układ regulacji pojazdu czterokołowego dbającego o komfort osoby kierującejTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Algorytmy predykcyjne w strukturach regulacji kaskadowejTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Aplikacja do automatycznego strojenia algorytmów regulacjiTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Biblioteka algorytmów predykcyjnych w środowisku Matlab/OcatveTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Implementacja pakietu diagnostycznego protokołu SLMPTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Ocena jakości pracy układów regulacji rzeczywistych obiektów przemysłowychTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.System do strojenia i symulacji algorytmów regulacjiTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Wykrywanie anomalii w cyklicznej komunikacji w sieciach OTTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Zastosowanie modelu w diagnostyce na przykładzie obiektu laboratoryjnegoTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Zastosowanie symulatora DWSIM do modelowania rzeczywistych laboratoryjnych obiektów przemysłowychTak
PLAMOWSKI Sebastian, dr inż.Zastosowanie symulatora Simscape do modelowania rzeczywistych laboratoryjnych obiektów przemysłowychTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Aplikacja na sterownik przemysłowy PLC i panel HMI na potrzeby komunikacji z czujnikiem drgań FAG Smart Check. Opracowanie metod diagnostyki uszkodzeń elementów maszynowychTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Bezpieczny system sterowania procesów równoległych oparty o algorytm efektywnych automatów stanów. Implementacja w PLC oraz opracowanie modelu wzorcowego z wykorzystaniem strukturalnego tekstuTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Implementacja interpolatora liniowego oraz kołowego dla kinematyki XYZ w układzie FPGATak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Implementacja ZX Spectrum w FPGA. Moduł archiwizacji kaset magnetycznychNie
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Model wyważarki dynamicznej w oparciu o czujnik siły i czujnik położenia kątowegoTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Opracowanie algorytmu sterowania silnika liniowego dla pracy w systemie absolutnymTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Opracowanie bezprzewodowego systemu diagnostyki (telemetria) parametrów pracy modelu RC z silnikiem spalinowym. Opracowanie algorytmu docierania silnika spalinowegoTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Opracowanie modułów ewaluacyjnych dla sterowania platformą latającą: transmisja radiowa, kontrola lotu, stabilizacja lotu oraz elementy wykonawcze dla wysokiej częstotliwości próbkowaniaTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Opracowanie systemu cyfrowego do numerycznego sterowania silników krokowych na bazie technologii CNC. Interpreter komend typu GCODETak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototyp inteligentnej wirówki laboratoryjnej z funkcjami precyzyjnej stabilizacji temperaturyTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototyp systemu dezynfekcji opartej o jonizację. Optymalizacja warunków pracyTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototyp systemu dezynfekcji opartej o ultradźwięki. Optymalizacja warunków pracyTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototypowy czujnik ultradźwiękowy z algorytmem aktywnej detekcji mikro-wycieków instalacji ciśnieniowej z wykorzystaniem mikrofonu MEMS i algorytmu FFTTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototypowy klucz dynamometryczny. Opracowanie algorytmów sterowania serwonapędu w trybie momentowym dla celów precyzyjnego pomiaru i dokręcania połączeń śrubowychTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Prototypowy system dokowania dwóch platform latających w fazie lotu i wspólne lądowanie w wyznaczonym miejscuTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Regulacja predykcyjna układu serwonapędów o dwóch stopniach swobody w sprzężeniu od czujnika przyśpieszeniaTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Regulator silnika AC ze sprzężeniem od enkodera. Implementacja w FPGA z uwzględnieniem modelu procesuTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Synchroniczny system sterowania ruchem dla serwonapędów wykorzystujący układ programowalny FPGATak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Szerokopasmowa głowica detekcyjna bazująca na mikrofonach w technologii MEMS, PDM oraz FFTTak
WOJTULEWICZ Andrzej Marcin, dr inż.Wielokanałowy bezprzewodowy czujnik precyzyjnego pomiaru temperatury zwierząt hodowlanych z akwizycją i wizualizacją danychTak
Zespół Złożonych Systemów
OpiekunTematZatwierdzony?Dodatkowe informacje
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Algorytm rzutowania wierzchołków rozwiązywania dwuwarstwowego, mieszanego zadania optymalizacji sieciowejTak
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Algorytmy przybliżone rozwiązania zadania łączonej optymalizacji routingu i przepływności w sieciachTak
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Badania porównawcze środowisk i języków modelowania zorientowanych na zadania sterowania optymalnegoTak
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Metody cięć kwadratowych w dużych zadaniach nieliniowej optymalizacji mieszanejTak
KARBOWSKI Andrzej, dr hab. inż.Rozwiązywanie zadań mieszanych sterowania optymalnego metodą transformacji zmiennychTak
NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ Ewa, prof. dr hab.Przegląd narzędzi RPA (Robotic Process Automation) i wykonanie systemu automatyzującego powtarzające się operacjeTak