To jest serwer aplikacyjny IAiIS.

This is IAiIS application server.